Website Banner
 
     Tel :  02-7479725
              02-7479267
              081-6259048
 
 
 
   
       เกี่ยวกับเรา
   
  บริษัท วีเคพี กรุ๊ป จำกัด  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการ จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซม  ดูแลตรวจเช็คและให้คำปรึกษา อุปกรณ์ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติอย่างครบวงจรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาคารทั่วไปที่มีเนื้อที่ขนาดใหญ่มีความปลอดภัยจากเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งสินค้าที่ให้บริการมีมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เช่น UL , FM , NFPA  โดยมียี่ห้อที่จัดจำหน่าย ดังนี้
   
 
Image result for fire alarm notifier

 
Image result for fire alarm system edwards
 
Image result for fire alarm system hochiki

   
  บริษัท วีเคพี กรุ๊ป จำกัด  ยังมีสินค้าสำหรับจัดจำหน่าย (ขายส่งและงานโครงการ)  ดังนี้
   
 
 
   
 
 
 
         
 
 
Image result for fire alarm cable

 
 
 
 
Fire Alarm Cable
 
   
 
 

   
   
Current Pageid = 3